Equatorial Guinea

   

 

 

 

 

  


Befolkning:

500.000

   

Valuta:

CFA francs

Areal:

28.050 Km2

   

Hovedstad:

Malabo

Befolkningstæthed:

17,8 indb./Km2

   

HDI placering:

111

 

Landet: Landet er delt op i en fastlands- og en ø-del. Der er tale om Bioko øerne (tidligere Fernando og Macías Nguema) samt Pigalu øerne (tidligere Annobón, Corisco, Elobey Grande og Elobey Chico), på ialt 2.034 km2. Fastlandsdelen ligger ud til Guinea bugten (Río Muni, på 26.017 km2). Øerne har vulkansk oprindelse og rummer meget frugtbare jorder. Río Muni er en kystslette dækket af tropisk regnskov og uden naturlige havne. Der er tale om et af jordens mest fugtige og regnfulde lande, hvilket begrænser afgrødernes art. Landets alvorligste miljøproblem er anvendelsen af øen Pigalu som affaldsdepot for giftigt industriaffald og stærkt radioaktive affaldsstoffer.

Folket: Befolkningen er overvejende bantu'er. På øerne er der endvidere indvandret folk fra Nigeria (iboer og efik), der har underlagt sig den oprindelige bubi befolkning. I Río Muni tilhører flertallet de etniske grupper fang og ndowe. Under Macías' regime emigrerede næsten alle europæere og en tredjedel af lokalbefolkningen.

Religion: Overvejende kristne på øerne. I Río Muni praktiseres traditionelle afrikanske religioner.

Sprog: Spansk (officielt) og samtidig det dominerende. I Río Muni tales der endvidere fang og på øerne bubi, ibo og engelsk.

Politiske partier: Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (Ækvatorial Guineas Demokratiske Parti, PDGE), landets enhedsparti ledet af Obiang Nguema Mba Nzago. Coalición Democrática de Oposición (Oppositionens Demokratiske Koalition, CDO). Plataforma de Oposición Conjunta (Oppositionens Fællesplatform, POC).

Officielt navn: República de Guinea Ecuatorial.

Administrativ inddeling: 4 fastlands-regioner og 3 ø-regioner

Hovedstad: Malabo på øen Bioko, 50.000 indb.(1995).

Andre vigtige byer: Bata, 24.300 indb. (1983).

Regering: Teodoro Obiang Nguema Mba Nzago er siden 1979 præsident og statschef. Regeringen har 44 medlemmer. Parlamentet har ét kammer: Folkets Repræsentantkammer med 80 medlemmer der vælges hvert 5. år.

Nationaldag: 12. oktober (Uafhængighed, 1968)

Væbnede styrker: 1.320 (1996)

 

Omkring det 13. århundrede slog folkene fang og ndowe sig ned i det område, der i dag kendes som Río Muni. De fordrev pygmæ befolkningen (bayele), som der i dag kun findes små grupper af. Fang og ndowe folkene spedte sig også til øerne, der i det 15. århundrede blev betegnet som «tæt befolkede».

Efter opdelingen af Afrika i kolonier, kom Río Muni sammen med øerne til at hedde Ækvatorial Guinea. Portugiserne, hollænderne og englænderne gjorde ndowe folket til sine allierede og mellemhandlere i slavehandelen, mens fang folket der ikke kendte til slaver trak sig tilbage til junglen, overbeviste om at europæerne var menneskeædere.

Portugals konger opfattede sig som herrer over Ækvatorial Guinea og overdrog med San Ildefonso og Pardo traktaterne i 1777 og 78 distriktet Biafra, mod at få retten til de spanske områder i det sydlige Brasilien. Alligevel stredes de om øerne, der i stedet i første omgang blev besat af franskmænd og briter, indtil Storbritannien overtog det fulde herredømme og grundlagde de første byer. De gjorde frigivne slaver til deres agenter og var dermed med til at oprette en ledende klasse, som fortsat eksisterer i dag.

I 1843-58 generobrede Spanien militært området og dets «rettigheder» blev anerkendt. Kakaoen, kaffen og tømmeret blev landets økonomiske omdrejningspunkt, men det blev styret langt borte fra og ikke særlig effektivt. Under den spanske borgerkrig i 1936-39 støttede kolonisterne general Franco, og denne gav dem efterfølgende nærmest total magt over landet. Admiral Carrero Blanco - Francos premierminister - ejede Ækvatorial Guineas største kakaoplantager.

Fra 1963 fik kolonien en form for intern autonomi, der tillod eksistensen af 3 legale politiske organisationer: MONALIGE (Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, Ækvatorial Guineas Nationale Befrielsesbevægelse), MUNGE, (Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial, Ækvatorial Guineas Nationale Unionsbevægelse) og IPGE (Idea Popular de Guinea Ecuatorial, Ækvatorial Guineas Folkeidé). Imens øgedes det internationale pres på Spanien, der blev tvunget til at anerkende Ækvatorial Guineas selvstændighed, der blev proklameret den 12. oktober 1968.

IPGE's leder, Francisco Macías Nguema overtog efter selvstændigheden præsidentposten i en koalition mellem IPGE og to vigtige afskallede grupper fra MUNGE og MONALIGE, der var opstået under kampen for selvstændighed.

Knap 1 år efter magtovertagelsen indledte Macías en voldsom undertrykkelse af oppositionen, under påskud af et formodet statskup. Tusinder blev sendt i fængsel, myrdet eller forsvundet og 160.000 sendt i eksil. Mens Amnesty International fordømte forsvindingen af to-tredjedele af Nationalforsamlingens medlemmer, optrappede Macías Nguema undertrykkelsen: alle politiske partier blev opløst og erstattet med Partido Unico Tradicional de los Trabajadores (Arbejdernes traditionelle Enhedsparti, PUNT). Han erklærede sig for præsident på livstid og øverste lærer indenfor folkeundervisning, videnskab og kultur. Organisationen «Ungdommen på march med Macías» havde ansvaret for terrorens udfoldelse, og den strakte sig til katolske præster og protestantiske missionærer.

I august 1979 gennemførte oberst Teodoro Obiang Mba Nzago et statskup. Han var præsidentens nevø og bragte dennes personfikserede magt til ende. Macías blev efterfølgende henrettet for «forbrydelser mod menneskeheden».

Der indledtes en periode med forfølgelse, tilfældige anholdelser og korruption, der i virkeligheden blot var en fortsættelse af den tidligere regerings repressive praksis. I august 1982 gennemførtes parlamentsvalg, men der var kun én liste, bestående af kandidater fra regeringspartiet. I eksil opbyggedes Den Nationale Alliance for Demokratisk Genopbygning, der uden større held forsøgte at etablere forbindelse til Obiang.

I juni 1986 optrappede regimet tilbageholdelserne på baggrund af et kupforsøg, i hvilket vicepremierministeren, Fructuoso Mba Onana var involveret.

Teodoro Obiang meldte sit land ind i Centralafrikas Økonomiske og Toldmæssige Union (UDEAC) og knyttede landets valuta - ekwele - til centralbankerne i regionen. Skridtet blev opfattet som en styrkelse af forbindelserne til den vestlige verden, og førte til en drastisk reduktion i bistanden fra Sovjetunionen og Østtyskland. USA, Frankrig og Spanien kontrollerede de vigtigste jernminer, oliekilder og tømmerproduktionen. Samtidig sendte Marokko tropper for at garantere den nye regerings sikkerhed.

I juni 1988 blev Teodoro Obiang genvalgt. Han forsatte gennemførelsen af IMF's politik. Fonden havde givet et lån på 16 millioner dollars til forbedring af de offentlige investeringer, reform af bankvæsenet og øgning af væksten. På et møde med långiverne i november 1988 fik regimet lovning på yderligere 58 millioner dollars i international bistand over de følgende 3 år.

I september 1988 besøgte Teodoro Obiang Frankrig, hvilket medførte en tilnærmelse mellem de to lande, og senere søgte Ækvatorial Guinea om optagelse i de francofone landes sammenslutning. Samtidig lykkedes det præsidenten at få eftergivet en tredjedel af landets gæld til Spanien.

Samtidig fortsatte repressionen. I september 1988 blev to officerer henrettet, beskyldt for at have konspireret mod regeringen. Næsten samtidig blev oppositionslederen José Luis Jones tilbageholdt, da han vendte hjem til sit land.

I juni 1989 blev Obiang genvalgt, i et valg hvor kun regeringspartiet havde ret til at deltage. Den hidtidige politiske linie fortsattes derfor.

I begyndelsen af 1991 stiftedes i Gabon, Coordinadora Democrática de los Partidos de Oposición (Oppositionspartiernes Demokratiske Koordinering, CDPO), og i maj myrdedes en af oppositionens vigtigste ledere, Feliciano Moto.

I begyndelsen af 1992 udstedte regeringen en generalamnesti. Loven om politiske partier forbød de partier, hvis grundlag var «stammemæssigt, regionalt eller provinsmæssigt», og krævede at der betaltes 158.000 dollars for legaliseringen af et parti. Endvidere blev det krævet af præsidentkandidater, at de havde opholdt sig de foregående 10 år i landet, hvilket udelukkede alle de, der havde været i eksil.

Trods forhindringerne blev 10 politiske partier legaliseret i starten af 1993. I samme periode udsendte FN en rapport, i hvilken den systematiske overtrædelse af oppositionspolitikernes basale rettigheder blev skarpt kritiseret.

FN beskyldte endvidere Obiangs regering for at være indblandet i det mislykkede attentatforsøg mod USA's ambassadør, John Bennett, efter at det nordamerikanske udenrigsministerium havde kritiseret de illegale fængslinger, tortur og chikane i landet.

Løsladelsen af alle politiske fanger i slutningen af marts blev indskrevet i den Nationale Demokratiske Pagt, som regeringen sammen måned underskrev med Den Fælles Oppositionsplatform - en koalition bestående af 10 legale politiske partier, der var blevet dannet i november 1992.

I slutningen af 1993 blev der gennemført parlamentsvalg, hvis legitimitet blev draget i tvivl af internationale iagttagere. Ifølge de officielle resultater fik regeringspartiet 68 af parlamentets 80 pladser. Efter at Spanien i januar 1994 havde fået udvist sin konsul fra byen Bata, halverede landet sin bistand til Ækvatorial Guinea.

I marts 1995 blev lederen af det oppositionelle parti Fremskridtspartiet, Severo Moto idømt 2½ års fængsel for ifølge anklageskriftet at have givet en politimand bestikkelse, og for at have skadet Obiangs «anseelse». I april blev Moto atter dømt, denne gang til 28 års fængsel for forræderi og konspiration. Dommen blev fordømt af de vestlige lande - især Spanien.

I juli blev flere medlemmer af Biokos Bevægelse for Selvbestemmelse (Movimiento para la Autodeterminación de Bioko) arresteret. Bioko er en af de øer, der tilhører Ækvatorial Guinea. I et klima af beskyldninger om vilkårlige arrestationer og tortur udskrev regeringen præsidentvalg til afholdelse i starten af 1996. I februar - kort før valget - opløste regeringen Oppositionens Fællesplatform og tilbageholdt flere af dens medlemmer. Valget den 25. februar blev vundet af Obiang med 99% af stemmerne. Oppositionen karakteriserede det som en «farce».

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har modtaget mange rapporter om tilbageholdelser af politiske årsager, tortur og mord - på bl.a. præsteelever og soldater beskyldt for at konspirere mod regeringen.

Sikkerhedsstyrker tilbageholdt i januar 1998 hundredevis af medlemmer af Bubi folket, der bor på øen Bioko. De blev beskyldt for at have angrebet militærinstallationer og for at tilhøre Biokos Bevægelse for Selvbestemmelse. Ifølge Amnesty International blev de tilbageholdt alene pga. deres etniske tilhørsforhold.

Obiangs premierminister, Angel Serafín Seriche Dougan trak sig som forudset i starten af hans mandatperiode tilbage fra posten, og præsidenten dannede i begyndelsen af 1998 en ny regering. I september 1999 blev generalsekretæren for oppositionspartiet Convergencia para la Democracia Social (CPDS) arresteret. Han blev senere løsladt, men sat under overvågning og beskyldt for at konspirere mod regeringen.

I marts 2000 kritiserede Amnesty International, at mindst 50 af bubi fangerne på Bioko øen i Malabo var blevet sendt bort med ukendt bestemmelsessted. Ifølge menneskerettighedsorganisationen blev skridtet taget for at skade fangerne fysisk og mentalt.

Statistik

Demografi

 

 

 

 

Befolkning:

 

0,5

 mio.

(2000) +

... [prognose]:

 

0

 mio.

(2015)

Befolkningstilvækst (årlig rate, gennemsnit for 1975-2000):

 

2,8

 %

(2000)

Befolkningstilvækst (årlig rate, gennemsnit for 2000-2015):

 

2,8

 %

(2000)

Bybefolkning (andel af den samlede befolkning):

 

48,2

 %

(2000) +

... [prognose]:

 

61

 %

(2015)

Børn og unge - andel af befolkningen der er under 15 år:

 

43,7

 %

(2000)

... [prognose]:

 

43

 %

(2015)

Gamle - andelen af befolkningen der er over 65:

 

3,9

 %

(2000)

... [prognose]:

 

3

 %

(2015)

Forventet levetid ved fødslen:

 

50

 år

(2000) +

Kvinders forventede levetid ved fødslen:

 

52,6

 år

(2000)

Mænds forventede levetid ved fødslen:

 

49,4

 år

(2000)

Sandsynlighed ved fødsel for, at en kvinde bliver 65 år (1995-2000):

 

47

 %

(2000)

Sandsynlighed ved fødsel for, at en mand bliver 65 år (1995-2000):

 

41

 %

(2000)

Fødselsrate (antal børn pr. kvinde):

 

5,9

 

(2000) +

Sundhed

 

 

 

 

Børnedødelighed:

 

103

 ‰

(2000) +

Børnedødelighed blandt børn under 5 år (blandt levendefødte):

 

156

 ‰

(2000) +

HIV/AIDS blandt den voksne befolkning (15-49 årige):

 

3,38

 % af samlede befolkning

(2001)

HIV/AIDS blandt voksne kvinder (antal tilfælde blandt 15-49 årige):

 

3.000

 

(2001)

HIV/AIDS blandt børn (tilfælde blandt 0-14 årige):

 

420

 

(2001)

Malariatilfælde:

 

2.506

 pr. 100.000

(2000)

Tuberkulosetilfælde:

 

97

 pr. 100.000

(1999)

Adgang til ordentlige sanitære forhold (andel af befolkningen):

 

53

 %

(2000)

Adgang til ordentlig drikkevandsforsyning (andel af befolkningen):

 

43

 %

(2000)

Antal læger pr. 100.000 indbyggere (1990-99):

 

25

 

(1999)

Offentlige udgifter til sundhed:

 

1

 % af BNP

(1990)

Uddannelse

 

 

 

 

Alfabetiseringsniveau blandt voksne (>15 år):

 

83,2

 %

(2000) +

Alfabetiseringsniveau blandt unge (15-24 år):

 

96,9

 %

(2000) +

Indskrivning af børn i skolens 1-5. skoleår:

 

83

 %

(2000)

Indskrivning af børn i skolens 6-9. skoleår:

 

26

 %

(2000)

Offentlige udgifter til uddannelse:

 

1,7

 % af BNP

(1997) +

Offentlige udgifter til uddannelse - andelen af regeringens samlede udgifter:

 

5,6

 %

(1997) +

Kvinder

 

 

 

 

Kvinders andel af pladserne i parlamentet:

 

5

 % af alle

(2002)

Kvinder fik stemmeret i:

 

1963

 

(2002)

Kvinder fik opstillingsret til parlamentet i:

 

1963

 

(2002)

Første gang kvinder blev valgt (V) eller udpeget (U) til parlamentet:

 

1968 V

 

(2002)

Gender related Development Index (GDI):

 

93

 

(2002)

Alfabetiseringsniveau blandt voksne kvinder (>15 år):

 

74,4

 %

(2000)

Voksne kvinders alfabetiseringsniveau ifht. mænds:

 

80

 %

(2000)

Unge kvinders (15-24 år) alfabetiseringsniveau:

 

95,4

 %

(2000)

Unge kvinders (15-24 år) alfabetiseringsniveau ifht. mænds:

 

97

 %

(2000)

Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse):

 

73

 %

(1998)

Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse) ifht. drenges:

 

79

 %

(1998)

Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse):

 

14

 %

(1998)

Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse) ifht. drenges:

 

36

 %

(1998)

Erhvervsaktivitet blandt kvinder (o. 15 år):

 

45,7

 %

(2000)

Udviklingen i kvinders erhvervsaktivitet (1990 = 100):

 

101

 

(2000)

Kvinders erhvervsrate ifht. mænds:

 

52

 %

(2000)

 

 

Økonomi

 

 

 

 

BNP:

 

1,3

 mia. US$

(2000)

BNP (PPP $):

 

6,9

 mia. PPP US$

(2000)

BNP pr. capita (PPP US$):

 

15.073

 PPP US$

(2000)

Kvinders årlige indkomst:

 

8.608

 US$

(2000)

Mænds årlige indkomst:

 

21.708

 US$

(2000)

Gennemsnitlig årlig per capita vækst i BNP 1975-2000:

 

10,4

 %

(2000)

Gennemsnitlig årlig per capita vækst i BNP 1990-2000:

 

18,9

 %

(2000)

Højeste per capita BNP i perioden 1975-2000:

 

15.073

 PPP US$

(2000)

- dette blev registreret i år:

 

2.000

 

(2000)

Import af varer og serviceydelser:

 

58

 % af BNP

(2000) +

Export af varer og serviceydelser:

 

95

 % af BNP

(2000) +

Årligt modtaget Ulandsbistand:

 

21,3

 mio. US$

(2000)

Årligt modtaget Ulandsbistand pr. capita:

 

46,6

 US$

(2000)

Årligt modtaget Ulandsbistand:

 

1,6

 % af BNP

(2000) +

Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):

 

8,9

 % af BNP

(2000) +

Udlandsgæld:

 

306,1

 mio. US$

(1998)

-:

 

710,2

 US$ pr. indb.

(1998)

Samlede udgifter til renter og afdrag på udlandsgælden:

 

0,4

 % af BNP

(2000) +

Samlede udgifter til renter og afdrag på udlandsgælden - i procent af eksportindtægterne:

 

0,2

 %

(2000) +

Import af korn og ris:

 

11.156

 Tons, metrisk

(1998)

Fødevareproduktion (index, 1989/91 = 100):

 

97

 

(1998)

Kommunikation

 

 

 

 

Telefonlinier:

 

13

 pr. 1000 mennesker

(2000) +

Mobiltelefon abonnementer:

 

0

 pr. 1000 mennesker

(1990)

Internet host computere:

 

0

 pr. 1000 mennesker

(2000) +

Aviser:

 

428,6

 pr. 1000 indb.

(1997) +

Fjernsynsapparater:

 

162

 pr. 1000 indb.

(1996)

 

 

 

Energi/miljø

 

 

 

 

Årlig per capita emission af CO2:

 

0,6

 metriske tons

(1998) +

Landets andel af den globale CO2 emission:

 

~0

 %

(1998)

Afskovning:

 

0,5

 % årligt

(1990)

Skove:

 

46,3

 % af landets samlede overflade

(1993)

Opdyrket jord:

 

4,6

 % af landets samlede overflade

(1993)

Anden arealanvendelse:

 

49,1

 (% af landets samlede areal

(1993)

Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Kyoto protokollen i konventionen om klimaforandringer:

 

R

 

(2002)

Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om klimaforandringer:

 

R

 

(2002)

Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Cartagenaprotokollen om Bio-sikkerhed:

 

 

 

(2002)

Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om biodiversitet:

 

R

 

(2002)

Samfund iøvrigt

 

 

 

 

HDI (Human Development Index - plads):

 

111

 

(2002)

HDI (Human Development Index):

 

0,679

 

(2000) +

Valgdeltagelse ved seneste valg:

 

95

 %

(2002)

Areal:

 

28.050

 km2

(2000)

Internt fordrevne flygtninge (1000):

 

-

 

(2000)

Flygtninge fra dette land til andre lande (1000):

 

1

 

(2000)

Væbnede styrker (1000):

 

1

 

(2000)

Index for udviklingen i de væbnede styrker (1985 = 100):

 

59

 

(2000)

Aftaler

 

 

 

 

Ratificering (R) af den internationale konvention om elimineringen af alle former for Racediskrimination (1965), eller blot underskrift (u) af denne:

 

 

 

(2002)

Ratificering (R) af den internationale aftale om civile og politiske Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)

Ratificering (R) af den internationale aftale om økonomiske, sociale og kulturelle Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)

Ratificering (R) af Konventionen om eliminering af alle former for diskrimination mod Kvinder (1979), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)

Ratificering (R) af Konventionen mod tortur og anden rå, inhuman eller neværdigende behandling eller Straf (1984), eller blot underskrift (u) af denne:

 

 

 

(2002)

Ratificering (R) af Konventionen om børns Rettigheder (1989), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)

Ratificering (R) af Konventionen om forsamlingsfrihed og retten til at organisere sig Fagligt (Konvention 87, 1948), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)

Ratificering (R) af Konventionen om retten til at organisere sig Fagligt og til at indgå Overenskomster (Konvention 98, 1949), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)

Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde (Konvention 29, 1930), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)

Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af Tvangsarbejde (Konvention 105, 1957), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)

Ratificering (R) af Konventionen om lige løn for lige arbejde (Konvention 100, 1951), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)

Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen (Konvention 111, 1958), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)

Ratificering (R) af Konventionen om børnearbejde (Konvention 138, 1973), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)

Ratificering (R) af Konventionen mod de værste former for børnearbejde (Konvention 182, 1999), eller blot underskrift (u) af denne:

 

R

 

(2002)